Devotions:

Are You Saved?

If you were to die today are you 100% sure you would go to HEAVEN?

Things... that will NOT save your soul!

yesno

Read more about:

Assurance of Salvation.
Are you Born Again?
Hoe om Wedergebore te word.
Wedergeboorte.

How to Give Your Testimony

In this article I will lead you through some simple steps you can take to learn how to give your Christian testimony to others.
READ HOW...

Aan wie behoort jy?

Deur Frikkie Osborne

Liewe leser, wat sal u antwoord op hierdie eenvoudige, dog dringende en eerlike vraag wees? “Aan wie behoort u?” U antwoord hierop is van kardinale belang, want u ewige bestemming hang daarvan af.
LEES ARTIKEL...

The Backslider in Heart

Charles G. Finney

I. What backsliding in heart is not.

II. What backsliding in heart is.

III. What are evidences of backsliding in heart.

IV. What are consequences of backsliding in heart.

V. How to recover from this state.

READ ARTICLE...


Things that will NOT save your soul!

- Church membership
- Confirmation and Baptism
- The Lord’s communion
- Religious Ceremonial Rituals
- Prayers (Your own or any other’s)
- Almsgiving
- Keeping the “Golden Rule”
- Being good an doing good
- Good works and good character
- Dying for your country or religion
- Lodge Membership
- Half-hearted Assent to any general belief in Christian principles.

Jesus said: “Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the Kingdom of God.”
These words of Christ are final and without exception. It is therefore imperative that everyone inquire diligently, with regard to this experience.

 

You can DRIFT into Hell,
But you cannot DRIFT into Heaven!Now, what is the food for
the inner man? Not prayer,
but the Word of God;
and here again, not the
simple reading of the Word
of God...but considering
what we read, pondering
over it, and applying it to
our hearts.

- George Muller -

Stappe van Redding
- uit die lewe van Saggeüs

Verlore in sonde
Die uitnodiging
Die uitnodiging aanvaar
Restitusie en getuienis
Belofte van redding
Voorwaarde van redding
LEES ARTIKEL...

Wysheid

Die beginsel van die wysheid is om die Here te vrees, en die vrees van die Here is om te haat wat sleg is (sonde).
LEES ARTIKEL...If a man be not absolutely determined to give up his sins and evil companions, and have his soul saved at all hazards, and at every expense, he will surely perish everlastingly. This requires a violent earnestness.

-Adam Clarke


Volle Oorgawe

Rom 12:1 Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

Daar is twee defnitiewe voorwaardes vir ‘n lewe van oorwinning:
LEES ARTIKEL...


John 3;3: …verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God;

Nicodemus, according to the general sense of the nation, thought that when the Messiah came, and his kingdom was set up, they should all share in it, without any more ado; they being the descendants of Abraham, and having him for their father: but Christ assures him, that he must be "born again"; in distinction from, and opposition to his first birth by nature; in which he was vile, polluted, carnal, and corrupt, being conceived in sin, and shapen in iniquity, and was a transgressor from the womb, and by nature a child of wrath; and in opposition to his descent from Abraham, or being born of him, and of his seed; for this would be of no avail to him in this case, nor give him any right to the privileges and ordinances of the kingdom of God, or the Gospel dispensation; see Mt 3:9;
-Adam Clarke

GO ON

J.O. McClurkan

You will only keep the grace you now have by going on and seeking more.  There are heights, depths, and breadths in the great Father’s heart that you know but little about.  Press on to be filled with all his fullness.  (Eph. 3:19.)  If I had but one message to holiness people, it would be, Go deeper – press on to know him in all his preciousness.  Exalt him more and more until your heart is a sea of glory – a garden where all the rich graces of the Spirit bloom, a temple filled with his beauty – yea, the palace from which the royal wealth of heaven’s King shall go forth to bless this old world in a thousand ways.

What Holiness means to me
George B. Ferguson

To say with deep sincerity and out of a pure heart, that, “I praise the Lord for wholly sanctifying my heart”, covers a multitude of expressions concerning holiness. The depth of meaning in the word “holiness” goes to the core of the individual personality; cleansing every root of our being, that we might be fashioned in the image of God.
READ ARTICLE...Sin must be pardoned, and the impurity of the heart washed away, before any soul can possibly enter into the kingdom of God. As this new birth implies the renewing of the whole soul in righteousness and true holiness, it is not a matter that may be dispensed with: heaven is a place of holiness, and nothing but what is like itself can ever enter into it.

-Adam Clarke

 

VOLKOME HEILIGMAKING
‘N REIN HART GEVUL MET DIE HEILIGE GEES

Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3)  én die bevestiging daarvan (Rom. 8:16) deur die getuienis van die Heilige Gees, vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17).

Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
LEES MEER...

Press on to Sanctification
(By John Fletcher)

Entire sanctification is an instantaneous salvation – that act of the Holy Ghost, according to our faith, by which sin is entirely expelled from the soul, when the blood of Jesus Christ cleanseth from all sin, and includes an instantaneous power then given, always to cleave to God.
READ ARTICLE...

I AM A NEW CHRISTIAN WHAT DO I DO NOW??

When you received Christ as your Saviour, several things took place in your life.
1. YOU BECAME A CHILD OF GOD.
2. YOUR SINS WERE FORGIVEN.
3. YOU PASSED FROM DEATH UNTO LIFE.
4. YOU RECEIVED ETERNAL LIFE AS A GIFT.
5. YOU SHALL NOT COME INTO CONDEMNATION.

However, there are certain things God expects from you now.
1. YOU SHOULD BE SCRIPTURALLY BAPTIZED.
2. YOU SHOULD READ THE BIBLE DAILY.
3. YOU SHOULD PRAY DAILY.
4. YOU SHOULD CONFESS YOUR SINS DAILY.
5. YOU SHOULD TELL OTHERS ABOUT CHRIST.
6. YOU SHOULD KEEP YOUR HEART AND THOUGHTS CLEAN.
7. YOU SHOULD ATTEND A BIBLE BELIEVING CHURCH REGULARLY.
8. YOU SHOULD WORK FOR THE LORD.
9. YOU SHOULD LOOK FOR THE SOON RETURN OF THE LORD.


READ ARTICLE...

PASOP VIR DIE JAKKALSE!
Helena Garratt

1.  Die jakkals van Sterk Drank.
2.  Wêreldse Vermaak
(a) Kan ek God, deur my gaan daarheen, verheerlik?
(b) Sou ek graag wil hê dat die Here my daar moet vind?
3.  Die ‘jakkals’ van ongewenste (goddelose) geselskap.

“Neem my hart, en laat dit immermeer,
Vir alles toe wees behalwe vir U, o Heer.”

 

Faith and Assurance
JC Ryle

Reader, if you really desire to go to heaven, and to go there in the Bible way, you will find the subject of this tract of the deepest importance. Believe me, your own comfort in religion, and your peace of conscience, depend exceedingly on understanding the matter about which I am going to speak.

READ ARTICLE...

Complete Salvation
AW Tozer

Therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. —Hebrews 7:25

READ ARTICLE...


"We are never so high as when we are on our knees..."
-Unknown Christian-

 

Testimony - CO Kurten PDF Print E-mail

Die Pelgrim 1970

Dit was my heerlike voorreg om in ‘n huis groot te word waar albei ouers kinders van die Here was. Van kleins af het my moeder ons van die Here Jesus vertel. Reeds as kind het ek geleer wat reg en verkeerd is. Een indruk wat op my as kind gemaak is en wat ek seker nooit sal vergeet nie, is die kere wat ek my moeder met betraande oë op haar knieë aangetref het. Dit het altyd iets in my kinderhart geroer. Haar gebede was nie tevergeefs nie, waarvoor ek die Heer vir ewig dankbaar sal wees. As jong seun het ek reeds my hart aan die Here Jesus gegee en Hom as my persoonlike Saligmaker aangeneem.

Pas nadat ek die skool verlaat het, het ek ‘n AEB konferensie op Rustenburg bygewoon (dit was in 1950). By hierdie geleentheid het ek my behoefte aan ‘n rein hart besef. Ek het die Heer vir hierdie werk vertrou en Hy het dit gedoen. Na die konferensie het ek uit en uit vir die Heer gelewe.

Ongeveer tien maande later na hierdie ondervinding, het ek na Johannesburg gekom waar ek as vakleerling in diamantslypery opgeneem is. Drie jaar het in hierdie ou groot stad met al sy aanloklikhede verbygegaan waarin ek totaal teruggeval en koud geword het.

In April 1954 het ek weer ‘n Paasnaweekkonferensie bygewoon te Skandinawiëdrif. By die eerste diens was ek onder vreelike sonde-oortuiging en het ek die aangesig van die Here gesoek. Ek he took saam met een van die Pelgrims gaan bid, maar kon maar nie in my hart vrede kry nie. Die Maandag na die konferensie, by my ouers se huis op die plaas, het die Heer my weer lieflik ontmoet na ‘n lang worsteling, en ek het weer Sy vrede en blydskap in my hart ondervind.

Terug by die werk het ek getuig van wat die Here vir my gedoen het. Korn hierna het die drang in my hart gevoel om vir die Heer te gaan werk. Ek het die Heer hieroor geraadpleeg in gebed, en deur Sy Woord (Eseg 33) het Hy my baie duidelik geantwoord. Daardie oggend het ek Hom belowe date k in Sy diens sou gaan. Ek het vorms gekry en ingevul om vir opleiding na Glenvar te gaan, want ek het gevoel dat dit die aangewese plek vir my was. Gedurende die maande wat hierna gevolg het, terwyl ek gewag het dat my aansoek goedgekeur moes word, het baie dinge gelyk gebeur. Ek is as diaken in die kerk voorgestel; ook gekies op die bestuur van die K.J.V., en ek het my vrou ontmoet. Almal het raad gegee en gaandeweg het ek na die baie opinies begin luister. Toe ek my weer kom kry, het ek verskoning begin soek om nie na die opleidingskool te gaan nie, terwyl ek geredeneer het dat al hierdie dinge oor my pad gestuur is sodat ek nie moes gaan nie- so het die duiwel te werke gegaan. Ek het die hoofkwartier te Potchefstroom laat wee tom my aansoek terug te trek. Ek het geweet ek doen verkeerd en dat ek uit die Heer se wil stap, maar ek het in hierdie dwaasheid volhard.

Hierna het ek die haglikste elf jaar van my lewe gevolg, en gedurigdeur het my gewete my daaraan herinner dat ek in voltydse diens moes wees. Nou het die duiwel ook dit gebruik om my te pynig, want as ek op my knieë gaan om te bid, dan het hy vir my gesê dat daar vir my geen genade is nie, want ek was aan die Here ongehoorsaam. So het dit voortgegaan, en by tye het dit gevoel asof ek van my verstand wou raak. Intussen is ek getroud, en het ek probeer om die lewe te lei wat die Here Jesus gesê het nie gelei kan word nie; dit is om ‘n dubbelhartige lewe te voer. Ek wou graag voorgee dat ek ‘n Christen is, en terselfdertyd ook die w êreld dien. O, as ek maar die haglikheid van hierdie lewe kon beskryf, sodat ander nie in hierdie selfde strik sou val nie, dan sou ek dit doen, maar ek is bevrees dat dit nie moontlik is nie.

In Sy onverstaanbare liefde en genade het God dit so beskik dat mnr. en mev. Brandt na Pretoria hoofkwartier verplaas is (mev. Brandt is my suster). Die Rand het destyds ook nog onder Noord-Oos Transvaal geval. As gevolg is ons gereeld in kennis gestel van die maandelikse konferensies, en om hulle nie te laat sleg voel nie,he tons hulle maar bygewoon.

Gaandeweg die Heer weer met my begin praat, en by elke diens was ek onder sonde-oortuiging, maar as ‘n uitnodiging gegee word, het ek my hart verhard en uitgestap. In hierdie toestand het ek voortgegaan tot 13 September 1965, die begin van die jaarlikse konferensie. Daardie Maandagaand, onder die eerste boodskap, het die Here my baie duidelik gewys date k besig was om Hom met ‘n verdeelde hart te volg, en ek het besef date k nie langer so kon voortgaan nie. Na die diens is ek huis toe, en langs die pad het ek my sigarette by die kar se venster uitgegooi. By die huis gekom, het ek op my knieë gegaan, my sonde bely en die Here om genade gesmeek. Ek het egter nie dadelik vrede in my hart gekry nie. Hierna het maande gevolg wat ek die Here met my hele hart gesoek het, en ek glo Hy het my kinderlike opregtheid gesien, want ek was moeg en sat van hierdie dubbelhartige lewe. Een oggend terwyl ek stil was voor die Here, het Hy duidelik met my gepraat oor my swak kennis van Sy Woord. Hierna het ek baie vroeër opgestaan en ten minste ‘n uur met Sy Woord deurgebring. Ek eht die Evangelie volgens Johannes ses keer deurgelees. Hoe lank di tmy geneem het, weet ek nie, maar wat ek wel weet, is dat terwyl ek besig was om hierdie evangelie biddend deur te lees en met verwagting in my hart na God op te sien vir vergifnis, het Sy vrede daar in die stilte van die vroeë oggendure opnuut van my hart besig geneem, en Hy het my die onwrikbare versekering gegee dat Hy my weer eens in genade aangesien het en dat Hy my ongehoorsaamheid vergewe het. O, groot is die genade van God! Vir my is dit te wonderbaar om te begryp of te verstaan.

Sedertdien dien ek Hom met ‘n onverdeelde hart deur Sy onuitspreeklike genade. Ek sou graag al die verspilde jare wou oorleef in onderwerping en toewyding aan Sy wil, maar ek wil die dinge wat agter is, vergeet en my uitstrek na wat voor is. Elke dag word Hy vir my dierbaarder en deel ek in Sy onuitspreeklike rykdomme.


 
Home Testimonies