Devotions:

Are You Saved?

If you were to die today are you 100% sure you would go to HEAVEN?

Things... that will NOT save your soul!

yesno

Read more about:

Assurance of Salvation.
Are you Born Again?
Hoe om Wedergebore te word.
Wedergeboorte.

How to Give Your Testimony

In this article I will lead you through some simple steps you can take to learn how to give your Christian testimony to others.
READ HOW...

Aan wie behoort jy?

Deur Frikkie Osborne

Liewe leser, wat sal u antwoord op hierdie eenvoudige, dog dringende en eerlike vraag wees? “Aan wie behoort u?” U antwoord hierop is van kardinale belang, want u ewige bestemming hang daarvan af.
LEES ARTIKEL...

The Backslider in Heart

Charles G. Finney

I. What backsliding in heart is not.

II. What backsliding in heart is.

III. What are evidences of backsliding in heart.

IV. What are consequences of backsliding in heart.

V. How to recover from this state.

READ ARTICLE...


Things that will NOT save your soul!

- Church membership
- Confirmation and Baptism
- The Lord’s communion
- Religious Ceremonial Rituals
- Prayers (Your own or any other’s)
- Almsgiving
- Keeping the “Golden Rule”
- Being good an doing good
- Good works and good character
- Dying for your country or religion
- Lodge Membership
- Half-hearted Assent to any general belief in Christian principles.

Jesus said: “Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the Kingdom of God.”
These words of Christ are final and without exception. It is therefore imperative that everyone inquire diligently, with regard to this experience.

 

You can DRIFT into Hell,
But you cannot DRIFT into Heaven!Now, what is the food for
the inner man? Not prayer,
but the Word of God;
and here again, not the
simple reading of the Word
of God...but considering
what we read, pondering
over it, and applying it to
our hearts.

- George Muller -

Stappe van Redding
- uit die lewe van Saggeüs

Verlore in sonde
Die uitnodiging
Die uitnodiging aanvaar
Restitusie en getuienis
Belofte van redding
Voorwaarde van redding
LEES ARTIKEL...

Wysheid

Die beginsel van die wysheid is om die Here te vrees, en die vrees van die Here is om te haat wat sleg is (sonde).
LEES ARTIKEL...If a man be not absolutely determined to give up his sins and evil companions, and have his soul saved at all hazards, and at every expense, he will surely perish everlastingly. This requires a violent earnestness.

-Adam Clarke


Volle Oorgawe

Rom 12:1 Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

Daar is twee defnitiewe voorwaardes vir ‘n lewe van oorwinning:
LEES ARTIKEL...


John 3;3: …verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God;

Nicodemus, according to the general sense of the nation, thought that when the Messiah came, and his kingdom was set up, they should all share in it, without any more ado; they being the descendants of Abraham, and having him for their father: but Christ assures him, that he must be "born again"; in distinction from, and opposition to his first birth by nature; in which he was vile, polluted, carnal, and corrupt, being conceived in sin, and shapen in iniquity, and was a transgressor from the womb, and by nature a child of wrath; and in opposition to his descent from Abraham, or being born of him, and of his seed; for this would be of no avail to him in this case, nor give him any right to the privileges and ordinances of the kingdom of God, or the Gospel dispensation; see Mt 3:9;
-Adam Clarke

GO ON

J.O. McClurkan

You will only keep the grace you now have by going on and seeking more.  There are heights, depths, and breadths in the great Father’s heart that you know but little about.  Press on to be filled with all his fullness.  (Eph. 3:19.)  If I had but one message to holiness people, it would be, Go deeper – press on to know him in all his preciousness.  Exalt him more and more until your heart is a sea of glory – a garden where all the rich graces of the Spirit bloom, a temple filled with his beauty – yea, the palace from which the royal wealth of heaven’s King shall go forth to bless this old world in a thousand ways.

What Holiness means to me
George B. Ferguson

To say with deep sincerity and out of a pure heart, that, “I praise the Lord for wholly sanctifying my heart”, covers a multitude of expressions concerning holiness. The depth of meaning in the word “holiness” goes to the core of the individual personality; cleansing every root of our being, that we might be fashioned in the image of God.
READ ARTICLE...Sin must be pardoned, and the impurity of the heart washed away, before any soul can possibly enter into the kingdom of God. As this new birth implies the renewing of the whole soul in righteousness and true holiness, it is not a matter that may be dispensed with: heaven is a place of holiness, and nothing but what is like itself can ever enter into it.

-Adam Clarke

 

VOLKOME HEILIGMAKING
‘N REIN HART GEVUL MET DIE HEILIGE GEES

Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3)  én die bevestiging daarvan (Rom. 8:16) deur die getuienis van die Heilige Gees, vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17).

Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
LEES MEER...

Press on to Sanctification
(By John Fletcher)

Entire sanctification is an instantaneous salvation – that act of the Holy Ghost, according to our faith, by which sin is entirely expelled from the soul, when the blood of Jesus Christ cleanseth from all sin, and includes an instantaneous power then given, always to cleave to God.
READ ARTICLE...

I AM A NEW CHRISTIAN WHAT DO I DO NOW??

When you received Christ as your Saviour, several things took place in your life.
1. YOU BECAME A CHILD OF GOD.
2. YOUR SINS WERE FORGIVEN.
3. YOU PASSED FROM DEATH UNTO LIFE.
4. YOU RECEIVED ETERNAL LIFE AS A GIFT.
5. YOU SHALL NOT COME INTO CONDEMNATION.

However, there are certain things God expects from you now.
1. YOU SHOULD BE SCRIPTURALLY BAPTIZED.
2. YOU SHOULD READ THE BIBLE DAILY.
3. YOU SHOULD PRAY DAILY.
4. YOU SHOULD CONFESS YOUR SINS DAILY.
5. YOU SHOULD TELL OTHERS ABOUT CHRIST.
6. YOU SHOULD KEEP YOUR HEART AND THOUGHTS CLEAN.
7. YOU SHOULD ATTEND A BIBLE BELIEVING CHURCH REGULARLY.
8. YOU SHOULD WORK FOR THE LORD.
9. YOU SHOULD LOOK FOR THE SOON RETURN OF THE LORD.


READ ARTICLE...

PASOP VIR DIE JAKKALSE!
Helena Garratt

1.  Die jakkals van Sterk Drank.
2.  Wêreldse Vermaak
(a) Kan ek God, deur my gaan daarheen, verheerlik?
(b) Sou ek graag wil hê dat die Here my daar moet vind?
3.  Die ‘jakkals’ van ongewenste (goddelose) geselskap.

“Neem my hart, en laat dit immermeer,
Vir alles toe wees behalwe vir U, o Heer.”

 

Faith and Assurance
JC Ryle

Reader, if you really desire to go to heaven, and to go there in the Bible way, you will find the subject of this tract of the deepest importance. Believe me, your own comfort in religion, and your peace of conscience, depend exceedingly on understanding the matter about which I am going to speak.

READ ARTICLE...

Complete Salvation
AW Tozer

Therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. —Hebrews 7:25

READ ARTICLE...


"We are never so high as when we are on our knees..."
-Unknown Christian-

 

Testimony - Johan Malan PDF Print E-mail

Getuienis van Redding en Heiligmaking

Ek het in ‘n NG-sendingpastorie grootgeword en van jongs af die ware evangelie gehoor. Ek het egter net lippediens daaraan bewys omdat dit met my innerlike, verdorwe natuur in botsing gekom het. Ek het in twee wêrelde geleef – dit wat ek behoort te wees en dit wat ek werklik was. Laasgenoemde was dié deel van my lewe wat ek weggesteek en toegesmeer het.

My ouers het onder andere vir ‘n tydperk van elf jaar sendingwerk op ‘n eensame sendingstasie in Sekoekoeniland gedoen (dit was deel van die voormalige Lebowa-tuisland in Noord-Transvaal). In hierdie tyd was ek eers op Laersdrif in die laerskoolkoshuis en later, tydens my hoërskooljare, op Middelburg. Hier het my verdorwe natuur in assosiasie met ongeredde, wêreldgesinde maats gefloreer. Ek het dit tot ‘n fyn kuns ontwikkel om ‘n dubbele lewe te lei en myself uit elke probleem te lieg. Min het ek egter besef dat my ouers my soos ‘n boek kon lees. Hoewel hulle nie al die detail geken het nie, het hulle presies geweet in watter groot geestelike woestyn ek myself bevind het.

Ek is in al hierdie tyd steeds onder druk geplaas om tot bekering te kom en met ‘n nuwe lewe in Jesus Christus te begin. Ek het ook wel ‘n paar keer die stap geneem, maar dit was almal valse bekerings wat nie eers ‘n week gehou het nie. Dit was tipies die geval van die saad van die evangelie wat op rotsagtige plekke in die vlak grond geval het – dit het wél probeer groei, maar kon nie onder hierdie omstandighede oorleef nie (Matt. 13:20-21).

Die sonde het elke keer ná so ‘n ondervinding erger geword. Drank, partytjies en onbetaamlike gesprekke het bygekom. Donker gevoelens oor ‘n mislukte lewe was ‘n algemene ervaring. ‘n Onsuksesvolle poging om verder te studeer en myself vir ‘n loopbaan te bekwaam, was deel van die verval. My pa het my openlik as ‘n mislukking bestempel, maar dit het my nogal gemotiveer om hom verkeerd te bewys.

Op ‘n dag het ek besluit om self my lewe reg te ruk en ‘n sukses daarvan te maak. Ek het in Pretoria gaan werk, buitemuurs aan die Universiteit van Pretoria gestudeer en self die koste daarvoor betaal. Aan die einde van my derde jaar toe ek ‘n BA-graad behaal het, is ek met Wilma getroud. Ek het toe besluit om ‘n groter afstand tussen my en my ouers te kry, want hulle het té veel vir my gepreek. Ek het eers in die Oos-Kaap gaan werk, Honneurs aan die Univ. van PE behaal en later ‘n MA-graad in Antropologie aan die Randse Afrikaanse Universiteit.

My swerwersgees het toe nog meer die oorhand gekry en ek het in Kaokoland, Namibië, naby aan die grens van die Angola, gaan werk en navorsing onder die Himbas gedoen – nog steeds so ongered soos ‘n klip. Ek het daar per geleentheid saam met ‘n sendeling van South African General Mission in ‘n ligte vliegtuig gevlieg om hom te help om die gebied te verken. Nadat ons opgestyg het, het ek ‘n kennisgewing voor in die vliegtuig gelees: “You are flying in this plane at you own risk. The pilot will be leaving when Jesus comes.” Ek was beslis nie vir die wegraping gereed nie, en het ‘gebid’ dat dit nie op daardie dag sou plaasvind nie.

Nadat ek ‘n doktorsgraad in Antropologie behaal het, is ek as staatsetnoloog in die RSA aangestel – eers in Natal en later in die Oos-Kaap (Ciskei en Transkei). My ouers was bly oor wat ek bereik het, en het dikwels kom kuier. Ek was egter nog steeds ‘n slagoffer van ‘n dubbele lewe, en het vindingryke planne gemaak om my beste voetjie voor te hou: die drank en sigarette is weggesteek wanneer my ouers of ander Christene kom kuier het, en daar is ook nie lelike grappe vertel nie.

Dit was allesbehalwe ‘n vervullende lewe en ek het tot ‘n diep sonde-oortuiging gekom. Ek het teenoor die Here erken dat ek nie my eie lewe kon regruk nie, en dat ek besig was om in ‘n kuil van sondige gedagtes en dade weg te sink. Dit het vroeg in 1972 tot ‘n grondige bekering en hartsverandering gelei. Wilma het in dieselfde tyd ook haar saak met die Here reggemaak.

Ons is terug na Namibië toe, waar ek onder andere ook staatsetnoloog in Windhoek was. Ons het met ‘n totaal nuwe lewe begin en ook nuwe vriende gemaak. Ek het egter gevoel daar kort nog iets in my lewe omdat ek nie regtig geestelik kon vordering maak nie. Ek was in die dubbelhartigheid van Galásiërs 5:17 vasgevang – wél gered, maar die vlees was nog nie gekruisig nie en ek was nog nie met die Heilige Gees vervul nie. Ek het vir ‘n paar dae alleen in ‘n woonwa aan die weskus naby Hentiesbaai gaan bly en R.A. Torrey se boek gelees: Die Heilige Gees: Wie Hy is en wat Hy doen. Hier het ek ‘n volle oorgawe gemaak en is die struikelblokke in die weg na geestelike groei verwyder.

Daar was nog steeds baie aanslae van die duiwel, en selfs ook tye van geestelike verkoeling, maar deur die Here Jesus se genade kon ek elke keer die probleme identifiseer, bely en laat staan, en met ‘n oorwinnende lewe deur die krag van die Heilige Gees voortgaan.

Sedert 1978 tot met my aftrede in 2006 was ek professor in Antropologie aan die Universiteit van die Noorde naby Pietersburg (tans die Univ. van Limpopo). Ek en Wilma is steeds met ‘n Christelike bediening besig deur die skryf en verspreiding van Christelike boeke, asook ‘n Christelike webblad in verskeie tale: www.bibleguidance.co.za Gerald en Helene Vos hanteer die webblad en ook die cd- en dvd-bediening. Ons is dankbaar om saam met hulle, én ook baie ander Christen-vriende, die Here te kan dien. Ek sou graag weer in daardie vliegtuig van SAGM oor die berge van Kaokoland wou vlieg – hierdie keer sonder vrees dat ek sal agterbly!


 
Home Testimonies