Hoe om Wedergebore te word PDF Print E-mail
1   Erken

“want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,” Rom. 3:23

“o God, wees my, sondaar, genadig!” Luk. 18:13

In die lig van God se Woord moet jy erken dat jy ʼn sondaar is.

2   Bekeer

“Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.” Luk. 13:3

“Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word” Hand. 3:19

Kom tot die besef hoe afskuwelik sonde is en draai weg daarvan.

3   Bely

“As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” 1Joh. 1:9

“want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.” Rom. 10:10

Bely jou sondes voor God.

4   Verlaat

“Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik.” Jes. 55:7

Net om jammet te wees oor jou sondes is nie genoeg nie.  Ons moet begeer om dit vir ewig te verlaat.

5   Glo

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Joh. 3:16

“As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;” Rom. 10:9

Glo dat Jesus Christus jou geheel en al verlos het by die kruis.

6   Ontvang

“Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie. Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; ” Joh. 1:11-12

Jy moet glo, deur geloof, ontvang nou vir Jesus Christus in jou hart sodat jy die ondervinding van wedergeboorte kan hê.

7   Skryf Neer

Vandag se datum op die binneblad van jou Bybel of langs ‘n skrifgedeelte of vers wat vir jou spesiale betekenis het.  Laat dit altyd vir jou ʼn bevestiging wees dat jy jou hart en lewe aan die Lewende God toegewy het, en dat Hy jou in Sy liefde ontvang het.  Weerstaan Satan deur aan hom hierdie spesifieke vers uit te wys wanneer hy jou aanval met onsekerheid en verwardheid.

8   Lees

“Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.” Rom. 10:17

Begin om elke dag ʼn hoofstuk uit die Bybel te lees en pas God se instruksies in jou daaglikse wandel met Hom toe.

9   Bid

God is nou jou Hemelse Vader.  Praat elke dag met Hom.  Bely jou sondes, loof en prys Hom omdat Hy jou vry gemaak het, vertel Hom van jou behoeftes en dank Hom dat Hy in al jou behoeftes voorsien: liggaamlik, finansieel en emosioneel.  (Fil. 4:19) Hier volg ʼn gebed wat jy as riglyn kan bid:

“Hemelse Vader, ek erken dat ek ʼn verlore sondaar is.  Ek dank U dat Jesus vir my sondes gesterf het.  Ek vra U om my sondes te vergewe.  Ek maak nou die deur van my hart en lewe vir U oop.  Kom asseblief binne en reinig my.  Neem die leisels van my lewe: ek wil deur U Heilige Gees gelei word.  Vader, ek dank U dat Jesus Christus nou my Verlosser en Heer is en dat ek U kind is.  Amen”

10   Laat u doop

U is nou ʼn kind van God, ʼn gelowige in die Here Jesus Christus.  Die volgende stap is om gedoop te word.  In Markus 16:16 sê Jesus hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.  Onthou nou dat u ʼn kind van God is.  U naam is in die boek van die Lam geskryf, omdat u gehoorsaam was aan God se instruksies.

11   Wees Gees Vervuld

Volgens God se beloftes in Hand. 2:38-39 moet ons nou vervul word met God se Gees.  Die gawes wat met die doop in die Heilige Gees gepaard gaan is nou noodsaaklik om oorwinnaars in die Here te wees.

12   Heiligmaking

“Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking.” 1Thess. 4:3,7

Wees heilig, want Ek is heilig, sê God.  By bekering word ons sonde vergewe en nou begin ʼn nuwe lewe.  Omdat ons in sonde gebore is, moet daar ook met die sonde beginsel (inwonende sonde) gehandel word.  Dit vind plaas wanneer ons op grond van die bloed van Jesus , deur die geloof, die Here vertrou vir ʼn rein hart.  Nou word ons beklee met die krag van die Heilige Gees en moet ons vrugte dra wat daarby pas.  Die beoefening en najaag van hierdie nuwe lewe is basies wat die proses van heiligmaking behels.

13   Gemeenskap

Kry ʼn groep Wedergebore, gelowige Christene en hou samesyn op ʼn gereelde basis.  Hou altyd die prentjie in gedagte van die kooltjie wat in die vuur is, aan die gloei, terwyl dit in kontak met die vuur is, maar wat koud en dood gaan as dit te lank uit die vuur is.

Download this as a PDF

 
Home