Devotions:
Bookshelf Print E-mail

Books for sale / Boeke te koop:

 

Heiligmaking

Heiligmaking

God se oproep tot ’n lewe van vervulling - DEUR  Johan Malan

 

Ons is almal op ’n reis na die ewigheid. Die pad wat ons loop is besaai met versoekings. Om heilig te leef is ’n uitdaging. Dit kom nie maklik nie en dit gebeur nie vanself nie. Tog roep die Here alle gelowiges op tot heiligmaking. Hoe doen ’n mens dit?

 

 Deur die krag van die Heilige Gees is dit moontlik om gehoorsaam te wees aan hierdie opdrag en die wil van God te doen. Hierdie boek oor heiligmaking wys jou hoe. Dit bespreek al die verskillende aspekte van heiligheid sodat die gelowige toegerus kan word om dit uit te voer. Die Here wil jou heilig en toerus om ’n lewe van vervulling te lei.

R40

Die Sewe Feeste

Die Sewe Feeste - DEUR  Johan Malan

Johan Malan se boek Die Sewe Feeste wat deur Lux Verbi gepubliseer is, handel oor die groot feeste in Levitikus 23. Hierdie feeste is ingestel om Israel voor te berei op die koms van die Messias, en is daarom met die oog op die Nuwe Testament van besondere profetiese betekenis.

Die eerste drie feeste is tydens die kruisiging, dood en opstanding van die Here Jesus vervul, terwyl die Pinksterfees kort daarna vervul is deur die uit­storting van die Heilige Gees. Die laaste drie feeste, wat deur die Loofhutte­­fees afgesluit word, sal tydens die wederkoms van Christus vervul word.

Gelowiges wat ’n goeie kennis van die feeste het, geniet die voordeel van ’n duideliker begrip van die Nuwe-Testamentiese betekenis daarvan, en sal gevolglik ook beter voorbereid wees op die finale vervulling daarvan.

R40

Jesus Christus-ProfMalanBoek

Jesus Christus en ons lewe in Hom - DEUR  Johan Malan

Hierdie boek bevat ’n breedvoerige beskrywing oor wie die Here Jesus is, wat Hy vir die verlossing van sondaars gedoen het, en hoedat Hy ons deur die Heilige Gees in staat stel om ’n hoër peil van geestelikheid te handhaaf. Die vervulling van Messiaanse profesieë oor die koms van Christus is nie net vir die volk Israel van belang nie, maar ook vir alle mense (Hand. 1:8; 4:12). Sy wederkoms as Bruide­gom van die ware kerk, Regter van die ongeredde wêreld en Koning van die konings, sal net so letterlik plaasvind.

Ons leef in ’n tyd van toenemende dwalings oor Jesus se Godheid, liggaamlike opstan­ding uit die dood, hemelvaart en weder­koms, asook die integriteit van sy Woord.

R40

Hierdie boeke kan posvry bestel word by: CONTACT US

 

Books to download (pdf)

English

Afrikaans

17 Reasons why I left the tongues movement Alfred H. Pohl Die Uur van Duisternis Prof Johan Malan
Absolute Surrender Andrew Murray Heiligmaking Prof Johan Malan


Joshua
Prof Johan Malan
A Good Start FB Meyer Openbaring vir ons Tyd Prof Johan Malan
A Lie Never Justifiable H Clay Trumbull Probleme met Darwin Abraham Kriel
A Living Sacrifice Watchman Nee Soos Christus Andrew Murray
Answers to Prayer George Muller Uit die Duisternis tot die Lig Prof Johan Malan
A Plain Account of Christian Perfection John Wesley U Woord is 'n Lig vir my pad Prof Johan Malan
Be Filled Now Roy Hession
Called Unto Holiness Ruth Paxson
Changed into His Likeness Watchman Nee
Companionship Principle Joel James
From Darkness to the Light Prof Johan Malan
Grace Abounding to the Chief of Sinners John Bunyan
Helps to Holiness SL Brengle
How to Keep Sanctified JO McClurkan
How to Pray RA Torrey
How to Study the Bible RA Torrey
Israel Prof Johan Malan
Joshua
Prof Johan Malan
Lectures to Professing Christians Charles G Finney
Letters on Revival or Revival Vire
Charles G Finney
Life on the Highest Plane - Volume 1 Ruth Paxson
Life on the Highest Plane - Volume 2
Life on the Highest Plane - Volume 3
Like Christ Andrew Murray
Love not the World Watchman Nee
Messages on Pentecost Prof Johan Malan
Methods of Christian Work RA Torrey
New Testament Holiness Thomas Cook
Personal Work RA Torrey
Power of Prayer EM Bounds
Preaching and Teaching the Word of God RA Torrey
Problems with Darwin Abraham Kriel
Rivers of Living Water Ruth Paxson
Secret Power DL Moody
Steps for New Converts John R Rice
The Call to Christian Perfection Samuel Chadwick
The Calvary Road Roy Hession
The Centrality of the Cross Jessie Penn-Lewis
The Christian's Secret of a Happy Life Hannah Withall-Smith
The Day of the Lord - Part 1 (Chapter 1 to 10)
Prof Johan Malan
The Day of the Lord - Part 2 (Chapter 11 to 20)
Prof Johan Malan
The Deeper Christian Life Andrew Murray
The Essentials of Prayer EM Bounds
The Hour of Darkness Prof Johan Malan
The Kneeling Christian Unknown
The Necessity of Prayer EM Bounds
The New Life - Words of God for young disciples of Christ
Andrew Murray
The Old Testament Law and
The New Testament Grace
Prof Johan Malan
The Path of Prayer Samuel Chadwick
The Pursuit of God AW Tozer
The School of Obedience Andrew Murray
The Second Blessing Beverly Carradine
The Secret of Guidance FB Meyer
The Theology of Holiness
Dougan Clark
The Victorious Life Unknown
The Way to Pentecost Samuel Chadwick
Union and Communion James Hudson Taylor
War against...Satan's Kingdom Prof Johan Malan
Way Into the Holiest FB Meyer
We Would See Jesus Roy Hession
What the Bible teaches
(Table of contents and Preface)
RA Torrey
What the Bible Teaches - God  (Book 1)
What the Bible Teaches - Jesus Christ  (Book 2)
What the Bible Teaches - Holy Spirit  (Book 3)
What the Bible Teaches - Man  (Book 4)
What the Bible Teaches - Angels  (Book 5)
What the Bible Teaches - The Devil  (Book 6)
With Christ in the School of Prayer Andrew Murray

More books at:


worthy-christian-library-logo
 
Home Bookshelf