Devotions:

Are You Saved?

If you were to die today are you 100% sure you would go to HEAVEN?

Things... that will NOT save your soul!

yesno

Read more about:

Assurance of Salvation.
Are you Born Again?
Hoe om Wedergebore te word.
Wedergeboorte.

I'd rather see a sermon..

I'd rather see a sermon than hear one any day,
I'd rather one would walk with me than merely show the way;
The eye's a better pupil, more willing than the ear,
Fine counsel is confusing, but example's always clear;
The best of all the preachers are the men who live their creeds,
For to see good put in action is what everybody needs;
I soon can learn to do it if you'll let me see it done,
I can watch your hands in action, but your tongue too fast may run;
The lectures you deliver may be very wise and true,
But I'd rather get my lessons by observing what you do;
I may not understand the high advice that you may give,
But there's no misunderstanding how you act and how you live.

Latest Sermons:

On the subject of:

Salvation /
Redding
Holiness /
Heiligmaking
Christ's Return /Wederkoms

Jesus die Enigste Weg
(Frikkie Osborne)

Lewende Water
(Danie Myburgh)

Kom tot Inkeer en Bekeer Julle
(Marius Wolfaardt)

Die Eenvoud van die Evangelie
(Danie Myburgh)

Bekering
(Hannes Delport)

Ware en Valse Bekering
(Marius Wolfaardt)

Redding
(Johan Malan)

Lewe van Heiligheid
(Frikkie Osborne)

Die Roeping - Heiligmaking
(Frikkie Osborne)

Die Skoonheid wat in ons lewe moet wees
(Frikkie Osborne)

'n Rein hart vervul met die Heilige Gees
(Willie Hills)

Heiligmaking 1

Heiligmaking 2


Heiligmaking en Geestelike Verandering

(Danie Myburgh)

Is jy 'n vleeslike Christen? 10 Vrae
(Hannes Delport)Petrus voor en na
Pinkster

(Johan Malan)

Die Antichris

Die False Profeet

Redes vir die Wegraping


7 Joodse Feeste

Die Bruilof van die Lam

(Johan Malan)
Audiosermons Print E-mail

Free MP3's

To download a sermon:

Right-click and "Save target as" (If using Internet Explorer), and save it to you computer.
Right-click and "Save link as" (if using Firefox), and save it to your computer.

AW Tozer HT de Villiers
Amend your ways (50:01)
Christendom
(54:17)
In Everything by Prayer
(37:02)
Kingdom of God is not in words
(30:01)
Marks of the Elect (39:17)
The Word (41:55)
  Afgesonder vir God (58:07)
  Die Binnekamer Deel 1
  (59:38)
  Die Binnekamer Deel 2
  (59:41)
  Die Here soek 'n man (59:28)
  Gebedshindernisse (52:16)
  Krag om reg te lewe (51:43)
  Moses se keuse (36:45)
   Ludwig Gerstner Prof Johan Malan

   NUWE PREKE:
   Die Onvrugbare Vyeboom (41:28)
   Dit is Volbring (45:19)
   ___________________

   Voorbeeld van die Arend
   (37:48)
   Bruilof van die Lam (41:59)
   Dit kos 'n Prys (43:58)
   Drie Geestelike Jukke (46:14)
   Geestelike Offers (51:17)
   Net 'n osdrywersstok (35:16)
   Nette (42:16)
   'n Nalatenskap (52:50)
   'n Welgevalle aan waarheid in die binneste (34:09)
   Suiwering (45:14)
   Teen U alleen het ek gesondig (38:38)
   U is regverdig (31:33)

   Die Christen se posisie in die wereld (48:05)
   Heiligmaking (1:04:54)
   Op die see (19:06)
   Sewe soorte Christene (1:00:11)
   7 Joodse Feeste (36:31)
   Petrus voor en na Pinkster (54:01)
   Die krag van God en die krag van sonde (42:05)
   Die Bruilof van die Lam (47:31)
   Die valse profeet (21:20)
   Die antichris (20:47)
   Redding (21:42)
   Redes vir die wegraping (16:45)
   12 Kernstellings van Openbaring 22 (1:02:18)
   Jesus Christus - Skepper en Herskepper (51:27)
   Eindtye - Koning van die noorde (55:35)
   Die openbaring van die koninkryk van die duisternis (59:17)
   Ons assosiasie met Jesus Christus
   (29:44)


   Click HERE for more of Prof Malan's sermons.

   Hannes Delport Frikkie Osbourne

   NUWE PREKE:
   Pinkster Dienste 2013

   Vernuwing (59:08)
   Is daar 'n Ander Gees in Ons? (46:42)
   Wanneer Jesus opdaag (41:01)
   Hoe om te Herstel nadat jy gefaal het (51:03)
   _________________
   Geesvervulde Lewe 1
   (34:25)
   Geesvervulde Lewe 2
   (36:11)
   Geesvervulde Lewe 3
   (44:53)
   Hemel of Hel
   (35:17)
   Kan een mens 'n verskil maak? (47:28)
   Is jy 'n vleeslike Christen? 10 Vrae (39:19)
   'n Getuienis lewe (46:14)
   Heiligmaking en Wederkoms (35:12)
   Vrugte wat by die bekering pas Deel 1 (35:52)
   Vrugte wat by die bekering pas Deel 2 (38:59)
   Van gewone na buitengewone (37:48)
   6 Ontdekkigs in Psalm 23 (36:59)
   Skep moed en werk (41:32)

   NUWE PREKE:
   Die Roeping - Heiligmaking (50:20)
   Jesus die Enigste Weg (1:06:12)
   Lewe en Oorvloed (56:39)
   Lewe van Heiligheid (48:43)

   In Sy Teenwoordigheid (53:14)
   Die Rus van Jesus (54:04)
   Ken God jou? (59:20)
   Wandel in die Lig (48:43)

   __________________
   Geloof in die Woord
   (1:06:08)
   Die dood 1
   (1:03:53)

   Die dood 2 Wat is dit vir 'n geredde? (49:38)
   Die Heilige Gees (1:16:35)
   Ons redelike godsdiens (1:14:27)
   Kan die wet red? 1 (52:58)
   Kan die wet red? 2 (42:06)
   Die Woord van God (1:01:48)
   Blydskap in Christus (1:09:26)
   Die Kruis
   Die Kruis (1:08:36)
   Die vrug van die Kruis (58:02)
   Jesus het die Kruis gedra (53:01)
   Oorwinning (1:03:39)

   Pieter Scholtz Danie Drotskie
   Sy Krag in Ons (44:27)
   Dit Werk Uit (59:38)
   Die Volheid (49:37)
   Die Oproep om Aan te Tree (51:11)
   Die beproefdheid van julle geloof
   (1:08:24)
   Die Roeping
   (1:01:05)
   Die Roeping tot heerlikheid
   (58:52)
   God se Verlossingsplan
   (1:01:11)
   Oorvloed God se grootste Genade
   (1:02:16)
   Opdrag aan elke uitverkore geroepene (59:13)
   Openbaring, God se heerlikheid (1:06:08)
   Word heilig in julle lewenswandel (28:35)

    Reiniging tot Diens - Waar is jy? (48:37)
    Die Heilige Feesdae
    (43:31)
    Die las van Ware voorbidding
    (48:51)
    Die Offer (45:17)
    Josua (35:51)
    Leef u met die verwagting op die Wederkoms
    (41:46)
    Op die regte plek maar nie in die regte posisie nie(50:30)
    Reiniging van melaatsheid (32:19)
    Waarom Golgota (42:24)
    Danie Myburgh Marius Wolfaardt

    NUWE PREKE:
    Die Trooster (39:51)

    Gebed Reeks
    Gebed (34:06)
    'n Begeerte na Gebed (39:21)
    'n Persoonlike Gebedslewe (49:48)
    Is jy deel van God se plan? (44:32)

    OUER PREKE:
    'n Paar Karakters uit die Ou Testament (43:16)
    Lewende Water (38:49)
    Die Oes is Wit (32:23)
    Die Belangrikheid van Gebed
    (32:08)

    Die Eenvoud van die Evangelie
    (37:47)
    Ons kan staande bly (42:21)
    Wat is die geheim van Volharding? (43:59)
    Wat ons Verhinder op ons Geestelike Pad (38:03)
    _________________
    Vervulling met die Heilige Gees
    (44:48)
    God se Raadsplan (
    44:27)
    Heiligmaking en Geestelike Verandering (35:44)
    Word vervul met die Heilige Gees
    (24:21)
    Drie eienskappe van die Eerste Dissipels (17:37)
    Laat ons heiligmaking volbring (38:01)
    Die lewe van heiligmaking (32:44)
    Heiligmaking volbring (30:57)
    Heiligmaking 1 (48:53)
    Heiligmaking 2
    (49:19)
    Waar staan jy? (38:09)

     NUWE PREKE:
     Persoonlike Werk - Watter tipe mens gebruik God? (55:44)
     Wat is my antwoord op die kruis?
     (53:51)
     Psalm 23 (36:40)
     Om 'n vrugtevolle lewe te leef (51:25)
     Die beginsels van ware dissipelskap (47:37)

     Hooglied Reeks
     'n Intieme verhouding met jou Herder
     Deel 1(53:59)
     Deel 2 (51:52)
     Deel 3 (57:21)

     OUER PREKE:
     Effektiewe Bediening in Persoonlike Werk (52:00)
     Kom tot inkeer en bekeer julle
     (1:02:07)
     7 Verlieste en 7 Winste in Paulus se lewe (1:11:22)
     Het jy 'n Persoonlike Belydenis waarvoor jy staan?
     (1:00:18)
     _____________________
     Herlewing -'n Regte begrip vir die kerk
     (48:05)
     Hy wat volhard soos Paulus (44:43)
     Die hel is 'n werklikheid (39:07)
     'n Behoefte aan 'n oorwinnings lewe (41:55)
     Pa, waar is die huisaltaar? (46:33)
     Waarom elke Christen 'n sendeling moet wees (40:12)
     Werk jy op die muur? Deel 1 (41:02)
     Maak die skeure toe Deel 2 (45:36)
     7 Ernstige vrae wat eerlike antwoorde verg (47:43)
     Almal moet gewas word (31:28)
     Die tipe mens wat God gebruik (44:48)
     Hoe God in ons werk (38:26)
     'n Valse en 'n Ware Bekering (45:48)
     Waarmee is jy besig, hardloop jy vir God se huis of jou eie huis? (34:15)
     Oorsake van Terugevallenheid (47:16)

     Various
     NEW SERMONS:
     'n Rein hart vervul met die Heilige Gees
     - Willie Hills (50:49)
     Is jy gewillig vir 'n oorgawe? - Marius Esterhuizen (37:28)
     _________________________-
     Twee Groepe Mense
     - Sam Brooks (1:13:05)
     Praktiese Heiligmaking - Grietha Drotskie (42:55)
     Ondersoek Julleself - Grietha Drotskie (47:03)
     Gemeenskap in die heiligdom - Ina Engelbrecht (44:48)

     For more English sermons go to:

     Sermonindex.net 

     Vir meer preke in Afrikaans gaan na:

     Preekindex.co.za

     For sermons in other languages go to:

     Sermonindex.info 

      

      
     Home Audiosermons