Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

MP3 Preke

Hier is 'n lys van Afrikaanse preke in alfabetiese volgorde. Meeste van hierdie preke was gepreek in die Vrye Baptiste Kerk van SA. Die preke kan aanlyn geluister word, of vrylik afgelaai word. Hierdie preke mag gekopieer en versprei word tensy daar niks aan verander word nie. 

Naam

Tydsduur

Predikant

7 Ernstige Vrae wat Eerlike Antwoorde Verg 00:47:43 Marius Wolfaardt
7 Joodse Feeste 00:36:31 Johan Malan
12 Kernstellings van Openbaring 22 01:02:18 Johan Malan
Afgesonder vir God 00:58:07 H.T. De Villiers
Almal Moet Gewas Word 00:31:28 Marius Wolfaardt
Begeerte na Gebed 00:39:21 Danie Myburgh
Bekering 00:31:49 Hannes Delport
Besig Terwyl Ons Verwag 00:42:36 Hannes Delport
Betekenis van Jesus as Verlosser, Advokaat en Regter 00:42:15 Johan Malan
Between a Rock and a Hard Place 00:41:57 Hannes Delport
Blydskap in Christus 01:09:26 Frikkie Osborne
Bruilof van die Lam 00:41:59 Ludwig Gerstner
Die Antichris 00:20:47 Johan Malan
Die Beginsels van Ware Dissipelskap 00:47:37 Marius Wolfaardt
Die Belangrikheid van Gebed 00:32:08 Danie Myburgh
Die Beproefdheid van Julle Geloof 01:08:24 Pieter Scholtz
Die Binnekamer Deel 1
Die Binnekamer Deel 2
00:59:38
00:59:41
H.T. De Villiers
Die Bruilof van die Lam 00:47:31 Johan Malan
Die Christen se Posisie in die Wereld 00:48:05 Johan Malan
Die Dood Deel 1
Die Dood Deel 2 Wat is dit vir 'n Geredde?
01:03:53 Frikkie Osborne
Die Eenvoud van die Evangelie 00:37:47 Danie Myburgh
Die Godheid van Jesus Deel 1
Die Godheid van Jesus Deel 2
Die Godheid van Jesus Deel 3
00:19:52
00:21:10
00:21:19
Johan Malan
Die Heilige Gees 01:16:35 Frikkie Osborne
Die Here Soek 'n Man 00:59:28 H.T. De Villiers
Die Huwelik 1:14:53 Marius Wolfaardt
Die Krag van God en die Krag van Sonde 00:42:05 Johan Malan
Die Kruis 01:08:36 Frikkie Osborne
Die Lewe van Heiligmaking 00:32:44 Danie Myburgh
Die Lewe wat God Bepaal Deel 1
Die Lewe wat God Bepaal Deel 2
00:41:53
00:35:47
Hannes Delport
Die Oes is Wit 00:32:23 Danie Myburgh
Die Onvrugbare Vyeboom 00:41:28 Ludwig Gerstner
Die Openbaring van die Koninkryk van die Duisternis 00:59:17 Johan Malan
Die Oproep om aan te Tree 00:51:12 Pieter Scholtz
Die Roeping 01:01:05 Pieter Scholtz
Die Roeping tot Heerlikheid 00:58:52 Pieter Scholtz
Die Roeping Heiligmaking 00:50:20 Frikkie Osborne
Die Rus van Jesus 00:54:04 Frikkie Osborne
Die Skoonheid wat in Ons Lewens moet Wees 00:56:17 Frikkie Osborne
Die Skrif is Aan Die Muur 00:47:33 Johan Malan
Die Smal en die Bree Weg 00:43:33 Johan Malan
Die Tipe Mens wat God Gebruik 00:44:48 Marius Wolfaardt
Die Trooster 00:39:51 Danie Myburgh
Die Valse Profeet 00:21:20 Johan Malan
Die Volheid 00:49:37 Pieter Scholtz
Die Vrug van die Kruis 00:58:02 Frikkie Osborne
Die Woord van God 01:01:48 Frikkie Osborne
Dis nie Regverdig nie 00:31:35 Hannes Delport
Dit is Volbring 00:45:19 Ludwig Gerstner
Dit Kos 'n Prys 00:43:48 Ludwig Gerstner
Dit Werk Uit 00:59:38 Pieter Scholtz
Drie Geestelike Jukke 00:46:14 Ludwig Gerstner
Effektiewe Bedienning in Persoonlike Werk 00:52:00 Marius Wolfaardt
Eindtye Koning van die Noorde 00:55:35 Johan Malan
Gebed 00:41:08 Frikkie Osborne
Gebed 00:34:06 Danie Myburgh
Gebedshindernisse 00:52:16 H.T. De Villiers
Geestelike Offers 00:51:17 Ludwig Gerstner
Geesvervulde Lewe Deel 1
Geesvervulde Lewe Deel 2
Geesvervulde Lewe Deel 3
00:34:25
00:36:11
00:44:53
Hannes Delport
Geloof in die Woord 01:06:08 Frikkie Osborne
God se Raadsplan 00:44:27 Danie Myburgh
God se Verlossingsplan 01:01:11 Pieter Scholtz
Heilig 1 - Die Behoefte aan Heiligmaking
Heilig 2 - Die Stryd Teen Vleeslikheid
Heilig 3 - Die Eise van Dissipelskap
Heilig 4 - Oorwinning oor die Vlees
Heilig 5 - Oorwinning oor Swakhede
Heilig 6 - Vervulling met die Heilige Gees
Heilig 7 - Volkome Heiligmaking
Heilig 8 - Die Wil van God
Heilig 9 - Gawes en Vrug van die Gees
Heilig 10 - Bedieninge van die Heilige Gees
Heilig 11 - Die Pelgrimsreis van God se Volk
Heilig 12 - Heiligmaking en die Wederkoms
00:25:40
00:25:13
00:23:32
00:22:01
00:30:12
00:25:16
00:22:03
00:26:50
00:28:52
00:26:16
00:27:59
00:26:01
Johan Malan
Heiligmaking 01:04:54 Johan Malan
Heiligmaking 1
Heiligmaking 2
00:48:53
00:49:19
Danie Myburgh
Heiligmaking en Geestelike Verandering 00:35:45 Danie Myburgh
Heiligmaking Volbring 00:30:57 Danie Myburgh
Heiligmaking Wederkoms 00:35:12 Hannes Delport
Hemel of Hel 00:35:17 Hannes Delport
Herlewing 'n Regte Begrip vir die Kerk 00:48:05 Marius Wolfaardt
Hoe God in Ons Werk 00:38:26 Marius Wolfaardt
Hooglied 1 - 'n Intieme Verhouding met Jesus Christus
Hooglied 2 - 'n Intieme Verhouding met Jesus Christus
Hooglied 3 - 'n Intieme Verhouding met Jesus Christus
00:53:59
00:51:52
00:57:21
Marius Wolfaardt
Hy wat Volhard soos Paulus 00:44:43 Marius Wolfaardt
In Sy Teenwoordigheid 00:53:14 Frikkie Osborne
Is jy Deel van God se Plan 00:44:32 Danie Myburgh
Is jy 'n Vleeslike Christen 10 Vrae 00:39:19 Hannes Delport
Jerusalem 00:56:11 Johan Malan
Jesus Christus Skepper en Herskepper 00:51:27 Johan Malan
Jesus die Enigste Weg 01:06:12 Frikkie Osborne
Jesus het die Kruis Gedra 00:53:01 Frikkie Osborne
Kan die Wet Red -1 Deel
Kan die Wet Red - Deel 2
00:52:58
00:42:06
Frikkie Osborne
Kan Een Mens Verskil Maak 00:47:28 Hannes Delport
Ken God Jou 00:59:20 Frikkie Osborne
Kom Laat Ons Jubel 00:23:44 H.T. De Villiers
Kom tot Inkeer en Bekeer Julle 01:02:07 Marius Wolfaardt
Krag om Reg te Lewe 00:51:43 H.T. De Villiers
Laat Ons dan Sy Smaad Dra 00:32:13 H.T. De Villiers
Laat Ons Heilimaking Volbring 00:38:01 Danie Myburgh
Lewe en Oorvloed 00:56:39 Frikkie Osborne
Lewe van Heiligheid 00:48:43 Frikkie Osborne
Lewende Water 00:38:49 Danie Myburgh
Maak die Skeure Toe 00:45:36 Marius Wolfaardt
Moses se Keuse 00:36:45 H.T. De Villiers
'n Behoefte Aan 'n Oorwinnings Lewe 00:41:55 Marius Wolfaardt
'n Getuienis Lewe 00:46:14 Hannes Delport
'n Nalatenskap 00:52:50 Ludwig Gerstner
'n Paar Karakters uit die Ou Testament 00:43:16 Danie Myburgh
'n Persoonlike Gebeds Lewe 00:49:48 Danie Myburgh
'n Welgevalle aan Waarheid in die Binneste 00:34:09 Ludwig Gerstner
Net 'n Osdrywersstok 00:35:16 Ludwig Gerstner
Nette 00:42:16 Ludwig Gerstner
Nuwe Wereld Orde 00:53:39 Johan Malan
Om 'n Vrugtevolle Lewe te Leef 00:51:25 Marius Wolfaardt
Ons Assosiasie met Jesus Christus 00:29:44 Johan Malan
Ons Kan Staande Bly 00:42:21 Danie Myburgh
Ons Redelike Godsdiens 01:14:27 Frikkie Osborne
Oorsake van Terugevallenheid 00:47:16 Marius Wolfaardt
Oorvloed v God se grootste genade 01:02:15 Pieter Scholtz
Oorwinning 01:03:39 Frikkie Osborne
Op die See 00:19:06 Johan Malan
Openbaring 19 vers 6 00:57:26 H.T. De Villiers
Openbaring van God se Heerlikheid 01:06:08 Pieter Scholtz
Pa Waar is die Huisaltaar 00:46:33 Marius Wolfaardt
Persoonlike Werk - Watter Tipe Mens Gebruik God 00:55:44 Marius Wolfaardt
Petrus Voor en Na Pinkster 00:54:01 Johan Malan
Pinkster 1 - Vernuwing
Pinkster 2 - Is Daar 'n Ander Gees in Ons
Pinkster 3 - Wanneer Jesus Opdrag Gee
Pinkster 4 - Hoe om te Herstel Nadat jy Gefaal het
00:59:08
00:46:42
00:41:01
00:51:03
Hannes Delport
Psalm 23 00:36:40 Marius Wolfaardt
Redding 00:21:42 Johan Malan
Redes vir die Wegraping 00:16:45 Johan Malan
Ses Ontdekkings in Psalm 23 00:36:59 Hannes Delport
Sewe Soorte Christene 01:00:11 Johan Malan
Sewe Verlieste en Winste in Paulus se Lewe 01:11:22 Marius Wolfaardt
Skep Moed en Werk 00:41:32 Hannes Delport
Suiwering 00:45:14 Ludwig Gerstner
Sy Krag in Ons 00:44:28 Pieter Scholtz
Teen U Alleen het ek Gesondig 00:38:38 Ludwig Gerstner
U Is Regverdig 00:33:13 Ludwig Gerstner
Valse en Ware Bekering 00:45:48 Marius Wolfaardt
Van Gewone na Buitengewone 00:37:48 Hannes Delport
Vervulling met die Heilige Gees 00:44:48 Danie Myburgh
Voorbeeld van die Arend 00:37:48 Ludwig Gerstner
Vrugte wat by Bekering Pas 1
Vruge wat by Bekering Pas 2
00:35:52
00:38:59
Hannes Delport
Waar Staan Jy 00:38:09 Danie Myburgh
Waarmee is jy Besig 00:34:15 Marius Wolfaardt
Waarom Elke Christen 'n Sendeling Moet Wees 00:40:12 Marius Wolfaardt
Wandel in die Lig 00:48:43 Frikkie Osborne
Wat is die Geheim van Volharding 00:43:59 Danie Myburgh
Wat is my Antwoord op die Kruis 00:53:51 Marius Wolfaardt
Wat ons Verhinder op ons Geeslike Pad 00:38:03 Danie Myburgh
Werk jy op die Muur? 00:41:02 Marius Wolfaardt
Word Heilig in Julle Lewenswandel 00:28:35 Pieter Scholtz
     

Getuienisse van Redding & Heiligmaking

   
Annetjie Osborne 00:25:27  
Danie Myburgh 00:11:31  
Hannes Delport 00:17:20  
Johan Malan 00:16:49  
Rev Shadrak Maloka 00:45:39  

Meer preke Beskikbaar by:

Authors/ Skrywers

Browse articles by author.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet

Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More