Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Hoe om die Bybel te lees

‘Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.’ Jos 1:8

1. Wat is die Bybel?
Die Bybel is God se boek wat aan ons gegee is om ons van God te vertel. Ons weet daar is ‘n God want ons sien die son, die maan, die duisende sterre en die aarde met sy berge en riviere. Ons kan sien dat daar ‘n magtige een moes gewees het om dit alles te maak, want hierdie dinge kon nie hulself gemaak het nie. Ons weet niks van God totdat ons die Bybel lees. Daar leer ons wie God is, wat God is, wat God gedoen het en wat God nou doen.

2. Is dit moeilik om die Bybel te verstaan?
Sommige gedeeltes is moeilik; maar sommige, met die mees belangrike dinge daarin, is so eenvoudig dat u wat hierdie lees, dit kan verstaan. Lees eers dié dele wat maklik is om te verstaan en laat die moeilike dele vir later.

3. Hoe het die Bybel tot ons gekom?
Dit is lank gelede deur God se diensknegte geskrywe. God het hulle gelei in wat hulle moes skrywe, en het hulle bewaar van foute te begaan. Dis waarom ons alles glo wat ons in die Bybel lees, want dit is God se Woord aan ons. Dit was in baie ou tale geskryf, wat nou in ons eie taal vertaal is, sodat dit ons gidsboek deur ons hele lewe kan wees.

4. Watter deel van die Bybel moet ek eerste lees?
Begin deur die Evangelie volgens Johannes te lees. Dit is die vierde boek van die Nuwe Testament. Dit is ‘n maklike storie van die lewe van die Seun van God, ons Here Jesus Christus. Dit behandel ook Sy dood aan die kruis en Sy opstanding uit die dood. Hier sal u baie leer van wat Hy gedoen het toe Hy byna 2000 jaar gelede in ons wêreld was.

5. Wat moet ek daarna lees?
In die vyfde boek van die Nuwe Testament, “Die Handelinge van die Apostels” genoem, sal u lees wat die Here Jesus Christus gedoen het nadat Hy terug is hemel toe, deur Sy diensknegte, die apostels, hier op aarde. Hier sal u leer hoe Sy gemeente begin het, hoe die eerste Christene bymekaar gekom het in Sy naam om te bid, om “brood te breek” (nagmaal) soos Hy beveel het. U sal ook lees, hoe die apostels en ander Christene gely het vir hulle Heer. Al hierdie dinge sal vir u nuttig wees.

6. Wat moet ek daarna lees?
Dit sal nou vir u voordelig wees om die eerste brief van Paulus aan die Thessalonicense te lees. Dit was geskrywe aan ‘n gemeente van manne en vroue wat nog maar kort vantevore tot bekering gekom het. Hulle was jong Christene. U sal hier lees dat die Here Jesus weer terug kom en wat Hy sal doen wanneer Hy kom.
Nadat u hierdie boeke gelees het kan u begin met die Evangelie volgens Matthéüs, die eerste boek van die Nuwe Testament, en lees dan regdeur tot die laaste hoofstuk van die Bybel. Lees ook in die Ou Testament, Genesis, die eerste boek in die Bybel.

7. Hoe moet ek die Bybel lees?
Nederig. Onthou dat dit God se woord aan u is, en wees bereid om dit as ‘n leerling te ontvang, wat behoefte daaraan het om geleer te word hoe ‘n Christen moet lewe.
Biddend. Voordat u lees, vra God om u te help om te verstaan wat u lees.
Gehoorsaam. Wees gereed om dadelik gehoorsaam te wees aan alles wat God aan u sê om te doen.
Versigtig. Moet nie haastig wees nie, want as u dit vinnig lees sal u nie alles sien wat God wil hê dat u moet sien nie. Lees elke hoofstuk versigtig en probeer om die betekenis daarvan te verstaan.
Daagliks. Lees ‘n hoofstuk of deel van ‘n hoofstuk elke dag.
Taal? Lees dit in u eie taal.


Hier is die raad wat Paulus, die bejaarde apostel, aan ‘n jong man met die naam van Timótheüs gegee het. U sal dit in die Bybel vind in Paulus se tweede brief aan Timótheüs hoofstuk 3, verse 14 tot 17. Lees dit; dink daaroor en lees dit dan weer.
“Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die Hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”

Wat is die belangrikste lesse in die Bybel?
Hier is sommige van hulle:

A. Die Bybel leer ons van God. Ons leer dat Hy heilig is en dat ons sondes, al ons verkeerde dade, deur Hom gehaat word. Dit vertel ook dat God ons so lief gehad het dat Hy sy enigste Seun gegee het om vir ons te red.

B. Die Bybel vertel ons omtrent onsself. Dit sê dat ons almal gesondig het; dat ons verkeerde dinge gedoen het, gesê het en gedink het. Dit vertel ook aan ons dat God ons sal straf vir hierdie sondes.

C. Die Bybel wys vir ons ‘n Verlosser. Dit vertel aan ons hoe die Here Jesus Christus na die wêreld gekom het om sondaars te red; dat Hy hulle plek geneem het en aan die kruis vir hulle gesterf het; dat Hy weer opgestaan het uit die graf en vir ewig lewe om diegene te red en te bewaar wat in Hom glo.


Lees u Bybel aandagtig elke dag en u sal van al hierdie waarhede daar leer. Koning Dawid bid in Psalm 119:18 “Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.” Laat dit ook u gebed wees.

Authors/ Skrywers

Browse articles by author.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet

Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More